ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ HAGUE 207