ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ATRA ΓΙΑ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΜΕ ΤΡΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ