ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ DOMUS LOGICA DL