Ηλεκτρονικές Κλειδαριές

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ στις καλύτερες τιμές από την Άμεση Κλειδοτεχνική.

Ηλεκτρονική κλειδαριά με δακτυλικό αποτύπωμα TSE SET 5012 FINGERSCAN, TSE BASIC 3000, SE SET 4001 – 5011 PINCODE. Ηλεκτρονική Κλειδαριά με κωδικό και πληκτρολόγιο για πόρτα ξύλινη, ασφαλείας, αλουμινίου κ.α.